Tagellav

Tagellav

Odlingslandskapet vid Yxnås naturreservat är gammalt och har fått behålla sin karaktär. Här hittar man en vacker och rik fauna varav många arter idag är sällsynta. I slutet av 1970-talet genomfördes röjningar för att återskapa torpartidens ängsmarker. På de små åkertegarna odlas korn och andra grödor med inslag av torpartidens åkerogräs. Många av träden är gamla och på dom flesta växer vackra lavar. Tagellavar och skägglavar trivs i gammal granskog på fuktig mark och i vindskyddat läge. Lavar är känsliga för luftföroreningar och förekomsten av lavar är ett tecken på god luftkvalitet. Lavar och då särskilt tagel- och skägglavar används av en del småfåglar som bobyggnadsmaterial. Dom har en isolerande effekt bidrar till att hålla upp värmen i boet. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 100 f/2,8 Macro, 1/100 s och f/5,6