Gammal dörr i Bastöna

Gammal dörr i Bastöna

Bastöna är en liten oas mitt inne i dom djupa Vångaskogarna. Här har tiden stått still sen gården byggdes 1860. Den siste torparen som brukade Bastön gick bort 1956 och gården har sedan dess bevarats av ideella krafter. Bastöna ger en bra bild av hur livet kunde te sig efter det att laga skifte splittrade Sveriges landsbygd. De som en gång bodde här fick gå åtta kilometer för att utföra de obligatoriska dagsverken på Håkan Månsgården. Det var ett strävsamt liv och man försörjde sig på jordbruk, fisk och det som skogen gav. Byggnaderna är uppförda av virke från intilliggande skog och allt virke är obehandlat. Genom åren har virket åldrats på ett mycket vackert sätt och kådan har brunfärgat virket. Ett rostig gångjärn håller det gamla dörren på plats och en avlagd och uppochnervänd hästsko förväntas ge tur. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/7,1