Knuttimrat i Bastöna

Knuttimrat i Bastöna

Den knuttimrade ladugårdsbyggnaden i Bastöna gammelgård i skogarna vid Norra Vånga består av helt obehandlade stockar. Genom åren har dom fått en fin patina och blivit vackert färgade. Samtliga byggnader i Bastöna gammelgård består av obehandlat virke. Bastöna är ett unikt historiedokument och gården ser ut precis som den gjorde när den byggdes 1860. Här kan man få en autentisk uppfattning om hur livet tedde sig i mitten och slutet av 1800-talet. På väg upp mot torpet möts man av en idyllisk gammal väg med stenmur. Gården omges av den stora mossen och kulturlandskap med odlingsrösen och rester av nedlagda gårdar. Bastöna är väl värd ett besök och här möter man förutom gammal kultur också nästan läkande lugn och ro. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/11