Herrljungas första stationshus

Herrljungas första stationshus

Under andra hälften av 1800-talet byggdes stora delar av det svenska järnvägsnätet upp. Staten byggde järnvägar mellan dom större städerna och staten byggde järnvägar med normalspår, dvs med en spårvidd på 1435 millimeter. Samtidigt byggde många små nybildade privata konsortium mindre matarjärnvägar och järnvägar där staten inte hade intresse av att bygga järnvägar. I första hand byggdes dessa järnvägar som smalspåriga, dvs med en spårvidd på 891 millimeter, på grund av lägre kostnader. 1865 stod hela Västra stambanan klar mellan Göteborg och Stockholm. Men redan 1862 fick Herrljunga sitt första stationshus då stationshuset i Olskroken flyttades dit. Det var ett mycket litet stationshus och det tjänstgjorde bara i två år innan det ersattes. Stationshuset finns numera i Herrljunga Hembygdspark. Här finns fler byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/5,0