Point of View (You)

Point of View (You)

De nio träden i allén vid Oscarsgatan ingår i den tredje ljusinstallationen vid Lights in Alingsås 2017. Installationen har fått namnet Point of View (You). Designteamet har experimenterat med olika material och typer av ljus för att få fram olika känslor för att få de nio träden att symbolisera var sin känsla. Färgen på ljuset varierar liksom vad som belyses och i de olika träden och på marken finns olika föremål. Beroende på från vilket håll installationen betraktas får man lite olika upplevelser. När man fortsätter ljusslingan och har passerat installationen Barnens Lights: En lysande cirkus återkommer man till Point of View (You). Nu har man möjlighet att betrakta installationen vid Oscarsgatan igen men nu från andra hållet av allén. Här finns bilder från Lights i Alingsås 2017.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 8 s och f/8,0