Frostdekorerad stjärnmossa

Frostdekorerad stjärnmossa

Stjärnmossor (Mnium) är ett släkte av bladmossor som företrädesvis växer i lövskog och andra skuggiga samt fuktiga miljöer. De flesta stjärnmossor är bara några centimeter höga och löst sammansatta. Bladen hos stjärnmossan är ovala och långsmala. Frosten har klätt de smala bladen hos stjärnmossan med vackra iskristaller och med den vita skruden antar mossan ett helt annat utseende. De små mossplantorna ser nästan ut som upp och nervända julgranar med sina spretande blad. Dagsmeja har inte förmått smälta iskristallerna under dagen så den vackra dekorationen består under hela dagen. Ett brunt eklöv har hittat en ny hemvist i den mjuka mossan när det inte längre förmådde hålla sig kvar på kvistarna i eken. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/4,5