Slukhål

Slukhål

Saker och ting kan onekligen vara svåra att känna igen när dom hamnar i ett sammanhang man inte är van vid. Snön förändrar förutsättningarna och tar effektivt bort konturerna samt döljer ett och annat. Ett mörkt fyrkantigt område omgivet av vit snö med några rödgula färgpartier runt om kan kännas obekant och för den oinvigde svårt att först greppa. Tittar man närmare ser man ett spår som går tvärs över en grop av betong även om de två rälerna är delvis maskerade av snön. De rödgula föremålen är ett växelklot och två hinderpålar på Antens stationsområde. Det mörka partiet är en meterdjup grop där man kan serva och underhålla bland annat ångloken efter avslutad tjänst. Det svarta strecket uppe till vänster är en del av perrongen mellan spår 1 och spår 2. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/80 s och f/5,0