Resgods vid Antens station

Resgods vid Antens station

Trafiksäsongen har precis börjat för året hos Anten Gräfsnäs Järnväg och nu har man kört tåg på den gamla västgötabanan under två söndagar. Under juni körs trafik på söndagar men i juli är det trafik fem dagar i veckan. Västgötabanan gick ursprungligen från Skara i norr till Göteborg i söder och idag finns cirka tolv kilometer bevarade mellan Anten och Gräfsnäs. Banan och miljöerna runt omkring är typiska för en smalspårig järnväg i mitten av 1900-talet. Spårvidden är tre svenska fot eller 891 millimeter. Stationsområdet är tidstypiskt och på den grusade planen står bagagekärran lastad med resgods. Det är resväskor tillhörande de resande och en drickakagge. Resenärerna har ännu inte anlänt till avgången men snart är det fullt med liv och rörelse på stationen. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 16-35 f/4,0, 1/200 s och f/7,1