Starka pojkar

Starka pojkar

När tåget kommer till Gräfsnäs skall loket kopplas från och göra en rundgång så det hamnar längst söderut inför återfärden till Anten. De flesta loken körs först upp på vändskivan och vänds därefter ett halvt varv så framänden hamnar i rätt riktning. Vändskivan är pivotupphängd och det gäller att hamna så mitt på vändskivan som möjligt för att det skall gå smidigt att vrida runt vändskivan. Skivan vänds med handkraft och står loket rätt räcker det med några få personer. Här hjälps både ung och lite äldre personal åt för att vrida runt vändskivan. Vid lokvändningen för några år sedan brukade unga medarbetare bland resenärerna få hjälpa till vilket var väldigt uppskattat. Av säkerhetsskäl är det numera bara järnvägens personal som får utföra denna syssla idag. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/250 s och f/6,3