Arkiv för augusti, 2018

Tp-lok 3503 i Gräfsnäs

Tp-lok 3503 i Gräfsnäs

Tp-lok 3503 i Gräfsnäs

I början av 1950-talet var ångloken på den smalspåriga Västgötabanan hårt nerslitna och det var en akut brist på dragfordon hos SJ. Man diskuterade olika möjligheter men kom fram till att satsa på det stora och gröna dieselloket med littera Tp. Diesellokens inträde på Västgötabanan innebar samtidigt att ett stort antal ånglok gick skrotdöden till mötes. Total anskaffades 25 diesellok av den här typen under åren 1953 till 1954. Under de första åren användes Tp-loken i första hand nästan uteslutande i persontrafiken. Tp-lok 3503 flyttades senare till Småland och Östergötland men återvände till Skara lokstall i början av 1970-talet. Under lördagen på Museibanans dagar 2018 användes återigen Tp 3503 för persontransport och ses här vid ett uppehåll i Gräfsnäs. Här finns fler bilder från Museibanans dagar 180825-26.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/7,1

Två tåg på Antens station

Två tåg på Antens station

Två tåg på Antens station

Det fanns många avgångar och många olika sorters tåg att välja på för den tågintresserade när Anten Gräfsnäs Järnväg ordnade Museibanans dagar i helgen som gick. En konduktör på ångtåget samspråkar med tågklareraren i Anten strax innan den ljusgula rälsbussen Yo1 skall avgå från stationen. Trettio minuter efter rälsbussens avgång är det dags får ångtåget att lämna stationen och ytterligare en timma senare lämnar ett diesellok med vagnar stationen. Första vagn efter ångloket BLJ 6 är den enda bevarade smalspåriga postvagnen och det gula brevinkastet syns tydligt. Det gäller för tågklarerarna på de tre stationerna längs banan att hålla ordning på tågen så bara ett tåg finns på spåret samtidigt för möten kan bara ske på stationerna. Här finns fler bilder från Museibanans dagar 180825-26.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/5,0

Avgång för Gullhönan

Avgång för Gullhönan

Avgång för Gullhönan

En av dom lite mer ovanliga fordonen, som tas fram vid särskilda tillfällen, hos Anten Gräfsnäs Järnväg är Gullhönan eller som det egentligen heter AGJ 101. Det är ett vackert fordon som har en vagnkorg i trä med teakbeklädnad. Inne i vagnen finns 30 sittplatser på vackra träbänkar. I varje vagnsända finns en förarhytt med ingång. Motorvagnen byggdes 1923 av Kalmar verkstad och sattes i trafik på Västergötland Göteborgs Järnvägar, VGJ, 1924 på sträckan Nossebro – Skara. Den överfördes relativt snart till sträckan Trollhättan – Nossebro där den ofta hade vagnen AGJ 12 på släp. På bilden syns tågklareraren i Gräfsnäs ge avgångssignal till föraren på Gullhönan för färd mot Anten. Under lördagen på Museibanans dagar 2018 hade Gullhönan vagnen AGJ 12 på släp, precis som förr. Här finns fler bilder från Museibanans dagar 180825-26.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/7,1

Till toppen