Inlägg taggade ånglok

BLJ6 på väg in mot Kvarnabo

BLJ6 på väg in mot Kvarnabo

BLJ6 på väg in mot Kvarnabo

Ångloket BLJ6 med fyra passagerarvagnar är precis på väg in norrifrån till Kvarnabo station. Eldaren håller precis på att mata i vatten till ångpannan och initialt spiller det lite vatten genom spillröret ner på växelklotet. Normalt ingår ytterligare ett par vagnar i tåget men under Museibanans dagar kördes många olika tåg och vagnarna fördelades mellan de olika tågen. BLJ6 är ett typiskt godslok vilket man kan se på de små hjulen, som ger kraft men inte så hög fart. Ångloket kommer ursprungligen från Byvallan Långshyttans Järnväg i Bergslagen. BLJ var en typisk bruksbana och första delen öppnades 1891. Banan byggdes för att sköta brukens transporter i länet och var aldrig avsedd för allmänheten. Efter påtryckningar och godkännande öppnades dock banan även för gods och passagerartrafik den 1 juli 1893. Här finns bilder från Museibanans dagar 170826-27.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/640 s och f/4,5

Två påeldade lok

Två påeldade lok

Två påeldade lok

Förra helgen var det dags att ställa av ångloken hos Anten Gräfsnäs Järnväg inför vintern. Trafiksäsongen är över och det dröjer till slutet av maj nästa år innan det åter är dags får loken att få upp ångan igen. Lokavställning innebär bl.a. att man tömmer ångpannan och vattentanken på vatten. Ångpannan rymmer ungefär två till tre tusen liter vatten och det vattnet skall tappas ur. På bilden står de båda trafikloken BLJ 6 och AGJ 24 bredvid varandra på södra sidan om vändskivan i Anten och arbetet med avställningen pågår för fullt. Det ryker ur skorstenen på bägge loken och en sista gång för året har fyren tänds och strax kommer det uppvärmda vattnet att tappas ur ångpannan. Till höger i bilden syns den gröna hjälpdragaren, populärt kallad JW, som används för att dra fram loken och dra in dom i lokstallet. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1D Mk IV ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/5,0

Årets sista påeldning

Årets sista påeldning

Årets sista påeldning

Lokavställningen pågår för full hos Anten Gräfsnäs Järnväg inför vinterns vila för de både trotjänarna BLJ 6 och AGJ 24. Båda ångloken har eldats på en sista gång för året och vattnet kommer att tappas ur ångpannan. När ångpannan är varm kondenseras kvarvarande vatten lättare efter vattnet tappat ur genom nedre spolpluggen, därav påeldningen. Det är inte ofta BLJ 6 och AGJ 24 står bredvid varandra strax söder om vändskivan i Anten men dagen till ära hade dom placerat där för enklare hantering av lokpersonalen. Ett tredje lok, det dieseldrivna HBA 2, får också plats på samma område och får därmed komma med på samma bild. Ett strålande vackert septemberväder underlättade lokavställningen och lövträden i bakgrunden börjar skifta i vackra höstfärger. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1D Mk IV ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/7,1

Till toppen