Inlägg taggade Anten Gräfsnäs Järnväg

Femtitvå

Femtitvå

Femtitvå

På bilden syns en rostig spik med en förhållandevis stor skalle där siffrorna 52 har stämplats in. Spiken har hittats i en välimpregnerad träbalk mellan Anten och Kvarnabo under 2016. Under banarbetsveckan vid AGJ 2016 byttes ungefär 800 slipers på sträckan mellan Anten och Kvarnabo och på några slipers kunde den uppmärksamme notera att det fanns en liten rostig spik inslagen med några siffror instansade på skallen. Siffrorna anger det årtal då syllen var ny och i detta fallet betyder det att syllen är från 1952. Syllen har gjort sitt jobb under 64 år, som underlag till rälsen på den smalspåriga Västgötabanan. Västgötabanan är nedlagd sedan årtionden men cirka tolv kilometer mellan Anten och Gräfsnäs förvaltas av Anten Gräfsnäs Järnväg, som bedriver ångtrafik på sträckan under sommarmånaderna. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1D Mk IV ISO 100 med EF 100 f/2,8 Macro, 4 s och f/16

Ett paradis i vitt

Ett paradis i vitt

Ett paradis i vitt

Ett vitt hus i Anten i en vit miljö. Snön och rimfrosten ligger på vit marken men snön på marken består bara av lite lätt och fin pudersnö. Huset i sig är ett litet paradis och också en uppskattad bostad. Adventsstjärnor och adventsstakar i fönstren lyser upp vintermörkret. Ljusen från fönstren lyser även upp mörkret utanför huset. Temperaturen utomhus ligger på några minusgrader och det är bistert i luften men det varma ljuset från fönstren skapar en värme i hela bilden. Några ljuskällor från utomhusbelysningen bidrar också till ljuset i bilden. Det är fullmåne men månen döljs till stor del av moln och ljuset från månen bidrar bara marginellt till att lysa upp vintermörkret. Ett femtiotal meter längre bort ligger en bevarad del av den smalspåriga västgötabanan, som under sommaren trafikeras av ångtåg. Här finns fler kvällsbilder.

Canon 1D Mk IV ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 30 s och f/10

Gammalt fruktträd

Gammalt fruktträd

Gammalt fruktträd

Ett hundratal meter norr om Antens station ligger den gamla landsvägsbron där länsväg 190 korsade den smalspåriga västgötabanan innan banan lades ner i slutet av 1960-talet. Länsväg 190 byggdes om under 1960-talet och då fick vägen ny sträckning. Tolv kilometer av västgötabanan finns än idag bevarade mellan Anten och Gräfsnäs tack vare museiföreningen Anten Gräfsnäs Järnväg, som under sommarmånaderna trafikerar sträckan företrädesvis med ånglok. Längs västgötabanan kan man se minne från förr och några fruktträd strax innan landsvägsbron minner om det som varit. Någon har odlat fruktträd här men idag bär dom inte så mycket frukt och stammarna har åldrats med behag tillsammans med mossan, som växer frikostigt längs stammen. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/50 s och f/2,8

Till toppen