Inlägg taggade Anten

Ett paradis i vitt

Ett paradis i vitt

Ett paradis i vitt

Ett vitt hus i Anten i en vit miljö. Snön och rimfrosten ligger på vit marken men snön på marken består bara av lite lätt och fin pudersnö. Huset i sig är ett litet paradis och också en uppskattad bostad. Adventsstjärnor och adventsstakar i fönstren lyser upp vintermörkret. Ljusen från fönstren lyser även upp mörkret utanför huset. Temperaturen utomhus ligger på några minusgrader och det är bistert i luften men det varma ljuset från fönstren skapar en värme i hela bilden. Några ljuskällor från utomhusbelysningen bidrar också till ljuset i bilden. Det är fullmåne men månen döljs till stor del av moln och ljuset från månen bidrar bara marginellt till att lysa upp vintermörkret. Ett femtiotal meter längre bort ligger en bevarad del av den smalspåriga västgötabanan, som under sommaren trafikeras av ångtåg. Här finns fler kvällsbilder.

Canon 1D Mk IV ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 30 s och f/10

Gammalt fruktträd

Gammalt fruktträd

Gammalt fruktträd

Ett hundratal meter norr om Antens station ligger den gamla landsvägsbron där länsväg 190 korsade den smalspåriga västgötabanan innan banan lades ner i slutet av 1960-talet. Länsväg 190 byggdes om under 1960-talet och då fick vägen ny sträckning. Tolv kilometer av västgötabanan finns än idag bevarade mellan Anten och Gräfsnäs tack vare museiföreningen Anten Gräfsnäs Järnväg, som under sommarmånaderna trafikerar sträckan företrädesvis med ånglok. Längs västgötabanan kan man se minne från förr och några fruktträd strax innan landsvägsbron minner om det som varit. Någon har odlat fruktträd här men idag bär dom inte så mycket frukt och stammarna har åldrats med behag tillsammans med mossan, som växer frikostigt längs stammen. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/50 s och f/2,8

Femtio nyanser av grått

Femtio nyanser av grått

Femtio nyanser av grått

En riktigt typisk vinterdag så här långt den här vintern kan se ut som på bilden. Mulet och dimmigt där den dominerande färgen är grått, i minst femtio olika nyanser. Den sparsamma kylan har förmått frysa delar av ytvattnet till is på sjön Anten men de mörkare partierna skvallrar om stråk av öppet vatten. En liten ö ett tiotal meter stor skymtar en bit ut från land. På den lilla ön finns några kala lövträd i den östra delen och för övrigt är ön kal. Ett av de få färginslagen på bilden, som skiljer som från alla nyanser i gråskalan, kan man se på ön i form av det torra gulgröna gräset. Ön ligger bara ett tiotal meter ut från en landtunga som sticker ut i Looviken. Andra sidan av Looviken kan man bara delvis se medans andra delar försvinner in i dimman. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/125 s och f/5,6

Till toppen