Inlägg taggade Anten

Slukhål

Slukhål

Slukhål

Saker och ting kan onekligen vara svåra att känna igen när dom hamnar i ett sammanhang man inte är van vid. Snön förändrar förutsättningarna och tar effektivt bort konturerna samt döljer ett och annat. Ett mörkt fyrkantigt område omgivet av vit snö med några rödgula färgpartier runt om kan kännas obekant och för den oinvigde svårt att först greppa. Tittar man närmare ser man ett spår som går tvärs över en grop av betong även om de två rälerna är delvis maskerade av snön. De rödgula föremålen är ett växelklot och två hinderpålar på Antens stationsområde. Det mörka partiet är en meterdjup grop där man kan serva och underhålla bland annat ångloken efter avslutad tjänst. Det svarta strecket uppe till vänster är en del av perrongen mellan spår 1 och spår 2. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/80 s och f/5,0

Vintrigt norrgående spår

Vintrigt norrgående spår

Vintrigt norrgående spår

Det är en av alla lite mulna och smått dimmiga vinterdagar i mars. Vädermakterna har begåvat oss med en riktigt generös vinter över hela landet och marken är täckt av rikligt med snö. Vid Antens station vilar lugnet och snön täcker effektivt spåren. Några rostiga malmvagnar står kvar på stationsområdet efter förra säsongens trafik. Signalerna lyser rött och allt annat vore underligt eftersom det normalt inte förekommer någon trafik så här års. Bommarna står i uppfällt läge och köer vid bommarna är ytterst osannolikt vid den här tiden på året. Spåren och banvallen norrut mot Gräfsnäs är täckt med snö och dimman suddar nästan helt ut de kala träden i bakgrunden. Banvallen har förvandlats till en vit väg med hjälp av snön som fallit. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/80 s och f/8,0

Vinter vid Antens station

Vinter vid Antens station

Vinter vid Antens station

Det är en mulen vinterdag i mars och det ligger ett par decimeter snö på stationsområdet i Anten. Spåren döljs helt av snön och av perrongen mellan spår 1 och spår 2 syns bara kanten av träperrongens översta del. Växelkloten med sina rödgula tyngder lyser klart mot den vita snön. Det är lugn och tyst på stationsområdet i Anten och väntsalen i stationshuset är tom och öde. I fantasin kan man ana sig till ljudet från ånglokets tuffande och ljudet från ångvisslan, som signalerar klart för avgång. I verkstaden pågår varje vecka full aktivitet under några dagar. Ett intensivt arbete med underhåll och reparationer av dragfordon samt vagnar är i full gång. Om bara drygt två månader skall förhoppningsvis arbetet vara klar för i slutet av maj börjar trafiksäsongen och då hörs åter ångvisslan över stationsområdet. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/80 s och f/5,0

Till toppen