Inlägg taggade Anten

Antens station

Antens station

Antens station

Efter en intensiv trafikdag i början av juli ligger Antens station öde några timmar efter alla resenärer lämnat stationen och sista tåget för dagen anlänt till Anten. Under förmiddagen var här full aktivitet med resenärer som tog plats på tågen och bagage som lastades. Kvar på perrongen står ett par transportkärror reda att lasta morgondagens bagage. Stationsbyggnaden i Anten byggdes i samband med att Västragötaland Göteborgs Järnvägar, VGJ, byggde den smalspåriga järnvägen mellan Göteborg och Skara. Järnvägen började byggas i augusti 1897 och knappt två och ett halvt år senare stod den 129 kilometer långa järnvägen klar. Runt 1000 personer hade varit delaktiga i bygget som genomfördes helt med handkraft och kanske med hjälp av någon häst. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/800 s och f/7,1

Ett paradis i vitt

Ett paradis i vitt

Ett paradis i vitt

Ett vitt hus i Anten i en vit miljö. Snön och rimfrosten ligger på vit marken men snön på marken består bara av lite lätt och fin pudersnö. Huset i sig är ett litet paradis och också en uppskattad bostad. Adventsstjärnor och adventsstakar i fönstren lyser upp vintermörkret. Ljusen från fönstren lyser även upp mörkret utanför huset. Temperaturen utomhus ligger på några minusgrader och det är bistert i luften men det varma ljuset från fönstren skapar en värme i hela bilden. Några ljuskällor från utomhusbelysningen bidrar också till ljuset i bilden. Det är fullmåne men månen döljs till stor del av moln och ljuset från månen bidrar bara marginellt till att lysa upp vintermörkret. Ett femtiotal meter längre bort ligger en bevarad del av den smalspåriga västgötabanan, som under sommaren trafikeras av ångtåg. Här finns fler kvällsbilder.

Canon 1D Mk IV ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 30 s och f/10

Gammalt fruktträd

Gammalt fruktträd

Gammalt fruktträd

Ett hundratal meter norr om Antens station ligger den gamla landsvägsbron där länsväg 190 korsade den smalspåriga västgötabanan innan banan lades ner i slutet av 1960-talet. Länsväg 190 byggdes om under 1960-talet och då fick vägen ny sträckning. Tolv kilometer av västgötabanan finns än idag bevarade mellan Anten och Gräfsnäs tack vare museiföreningen Anten Gräfsnäs Järnväg, som under sommarmånaderna trafikerar sträckan företrädesvis med ånglok. Längs västgötabanan kan man se minne från förr och några fruktträd strax innan landsvägsbron minner om det som varit. Någon har odlat fruktträd här men idag bär dom inte så mycket frukt och stammarna har åldrats med behag tillsammans med mossan, som växer frikostigt längs stammen. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/50 s och f/2,8

Till toppen