Inlägg taggade Anten

Resgods vid Antens station

Resgods vid Antens station

Resgods vid Antens station

Trafiksäsongen har precis börjat för året hos Anten Gräfsnäs Järnväg och nu har man kört tåg på den gamla västgötabanan under två söndagar. Under juni körs trafik på söndagar men i juli är det trafik fem dagar i veckan. Västgötabanan gick ursprungligen från Skara i norr till Göteborg i söder och idag finns cirka tolv kilometer bevarade mellan Anten och Gräfsnäs. Banan och miljöerna runt omkring är typiska för en smalspårig järnväg i mitten av 1900-talet. Spårvidden är tre svenska fot eller 891 millimeter. Stationsområdet är tidstypiskt och på den grusade planen står bagagekärran lastad med resgods. Det är resväskor tillhörande de resande och en drickakagge. Resenärerna har ännu inte anlänt till avgången men snart är det fullt med liv och rörelse på stationen. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 16-35 f/4,0, 1/200 s och f/7,1

Slukhål

Slukhål

Slukhål

Saker och ting kan onekligen vara svåra att känna igen när dom hamnar i ett sammanhang man inte är van vid. Snön förändrar förutsättningarna och tar effektivt bort konturerna samt döljer ett och annat. Ett mörkt fyrkantigt område omgivet av vit snö med några rödgula färgpartier runt om kan kännas obekant och för den oinvigde svårt att först greppa. Tittar man närmare ser man ett spår som går tvärs över en grop av betong även om de två rälerna är delvis maskerade av snön. De rödgula föremålen är ett växelklot och två hinderpålar på Antens stationsområde. Det mörka partiet är en meterdjup grop där man kan serva och underhålla bland annat ångloken efter avslutad tjänst. Det svarta strecket uppe till vänster är en del av perrongen mellan spår 1 och spår 2. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/80 s och f/5,0

Vintrigt norrgående spår

Vintrigt norrgående spår

Vintrigt norrgående spår

Det är en av alla lite mulna och smått dimmiga vinterdagar i mars. Vädermakterna har begåvat oss med en riktigt generös vinter över hela landet och marken är täckt av rikligt med snö. Vid Antens station vilar lugnet och snön täcker effektivt spåren. Några rostiga malmvagnar står kvar på stationsområdet efter förra säsongens trafik. Signalerna lyser rött och allt annat vore underligt eftersom det normalt inte förekommer någon trafik så här års. Bommarna står i uppfällt läge och köer vid bommarna är ytterst osannolikt vid den här tiden på året. Spåren och banvallen norrut mot Gräfsnäs är täckt med snö och dimman suddar nästan helt ut de kala träden i bakgrunden. Banvallen har förvandlats till en vit väg med hjälp av snön som fallit. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/80 s och f/8,0

Till toppen