Inlägg taggade Aspen

Kugghjul vid kraftverkstunnel

Kugghjul vid kraftverkstunnel

Kugghjul vid kraftverkstunnel

Åtta stora gjutna och grönmålade kugghjul reglerar dammluckorna mellan inloppet till den sprängda tunneln och Säveån bredvid. Tunneln mynnar i en annan del av Säveån och därefter leds vattnet till Jonsereds kraftverk. Kraftverket byggdes av Jonsereds Fabriker mellan åren 1900 och 1903 för att förse de egna intilliggande fabrikerna med elektrisk kraft. Tunneln invigdes av självaste konung Oscar II 1901 och i anslutning till inloppet till kraftverkstunneln finns ett minnesmärke där Oscar II:s namnteckning finns ingraverat i guld i berget. Kugghjulen till dammluckorna borde härstamma från samma tid så dom är en bra bit över hundra år gamla. Någon kladdpelle har inte kunna hålla sina klåfingriga fingrar i styr utan gått loss med sprayburken på balken och tyvärr finns det fler spår av klåfingrighet i området. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/4,5

Järnvägsbro vid Jonsereds fabriker

Järnvägsbro vid Jonsereds fabriker

Järnvägsbro vid Jonsereds fabriker

Det är mycket vatten i kanalen på grund av all snö som nyligen smält och vattnet rusar på med bra fart under den gamla nitade järnvägsbron. Vattnet kommer från sjön Aspen och passerar genom en sprängd tunnel genom berget innan det rinner under järnvägsbron och därefter passerar genom kraftverket i Jonsered. Jonsered fabriker började byggas 1833 av William Gibson och Alexander Keiller. Ursprunget till etableringen var att man sökte tillgång till vattenkraft och då föll valet på Jonsered. Keiller löstes ut 1839 och grundade en industri i Göteborg, som kom att utvecklas till Götaverken. Från början transporterades gods från Jonserds fabriker via pråmar på Säveån men när första etappen på Sveriges första stambana mellan Göteborg och Jonsered stod klar 1856 tog järnvägen över transporterna. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/5,6

Välnitad järnvägsbro

Välnitad järnvägsbro

Välnitad järnvägsbro

Jonsereds brukssamhälle är en av Sveriges bäst bevarade industrimiljöer från 1800-talets andra del. Än idag präglas samhället av dess industriella storhetstid. När den skotske entreprenören William Gibson kom till Jonsered år 1830 genomgick byn stora förändringar. Den driftige skotten startade ett av Sveriges främsta industrisamhälle och här kom att produceras rep, segel och andra textiler till sjöfarten. Många av 1800-tals miljöerna finns bevarade och dom vackra tegelbyggnaderna används idag som kontor för nystartade företag. Den välnitade järnvägsbron in till Jonsereds fabriker är inte i bruk längre annat än som gångbro men en gång i tiden transporterades här mycket gods. Man kan lätt förstå vilket oerhört arbete det måste varit att sammanfoga en sådan konstruktion med dom enkla verktyg som stod till buds. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/100 s och f/8,0

Till toppen