Inlägg taggade Byggnader

Båken på Hindens rev

Båken på Hindens rev

Båken på Hindens rev

Nästan längs ut på det smala revet Hindens rev ligger Vänerns äldsta båkplats. En båk är ett sjömärke utan belysning. Behovet av ett sjötecken på det fruktade Hindens rev påtalades redan i slutet av 1700-talet. Någon fyr byggdes inte men däremot en båk nästan längst ut på revet. Nuvarande båk byggdes under mitten av 1800-talet. Båken är med sina tio meter den största av Vänerns båkar. Den tresidiga och koniska båken är byggd i slätknutat liggande timmer. I början av 1900-talet kläddes timret med stående spåntad panel. Med nya navigationshjälpmedel förlorade båken sin betydelse och överläts till Söne hembygdsförening 1977. Båken har genom påverkan av väder och vind förfallit och renoverats av 1998 genom Söne hembygdsföreningens försorg. Här finns fler bilder från Hindens rev.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 16-35 f/4,0, 1/160 s och f/10

Nolhaga slott i sommargrönska

Nolhaga slott i sommargrönska

Nolhaga slott i sommargrönska

Nolhaga slott med sina vita fasad ligger vacker inbäddat i den lummiga sommargrönskan i Nolhaga park. Jonas Alströmer köpte Nolhaga 1723 och flera angränsande gårdar och bildade Nolhaga säteri. Här drev Jonas omfattande odlingar med växter från många olika länder. Mot slutet av 1720-talet byggdes en mangårdsbyggnad där nuvarande slott ligger. Claes Adelsköld köpte godset 1877 och då var hela egendomen mycket förfallen och mangårdsbyggnaden fick rivas. Adelsköld rustade upp hela Nolhaga och det nuvarande slottet uppfördes 1879-1880. Adelsköld ägde godset till 1887 då det såldes till grosshandlare Julius Lindström. 1921 delades egendomen i Gamla Nolhaga (huvudgården) och Nya Nolhaga. Samma år köpte Alingsås kommun Gamla Nolhaga med slottet och angränsande park. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/200 s och f/8,0

Stenruin vid Valsjön

Stenruin vid Valsjön

Stenruin vid Valsjön

1899 byggdes Johan Andrén från Göteborg en såg vid Valsjöns utlopp i Risveden. För att transportera stockarna ner till Anten byggde man en flottningsränna av plank från Valsjöns utlopp och utmed Valån. Man byggde också ett dämme vid sjöns utlopp för att effektivt kunna utnyttja vattnet till flottningen. Rännan hade en fallhöjd på cirka 40 meter, var cirka en meter bred och i den flottade man sågat virke till Anten. Virket transport därefter vidare på den nybyggda smalspåriga järnvägen. En uppskattning är att det flottades ungefär hundra stockar per timma. Varje arbetsdag, under sex års tid! Man kan idag se rester efter bland annat denna byggnad strax nordväst om själva sågen. Exakt vad den använts till är oklart men idag återstår några av de omsorgsfullt placerade stenarna, som idag är ymnigt bevuxna med mossa. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/80 s och f/3,5

Till toppen