Inlägg taggade Byggnader

Antens station

Antens station

Antens station

Efter en intensiv trafikdag i början av juli ligger Antens station öde några timmar efter alla resenärer lämnat stationen och sista tåget för dagen anlänt till Anten. Under förmiddagen var här full aktivitet med resenärer som tog plats på tågen och bagage som lastades. Kvar på perrongen står ett par transportkärror reda att lasta morgondagens bagage. Stationsbyggnaden i Anten byggdes i samband med att Västragötaland Göteborgs Järnvägar, VGJ, byggde den smalspåriga järnvägen mellan Göteborg och Skara. Järnvägen började byggas i augusti 1897 och knappt två och ett halvt år senare stod den 129 kilometer långa järnvägen klar. Runt 1000 personer hade varit delaktiga i bygget som genomfördes helt med handkraft och kanske med hjälp av någon häst. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/800 s och f/7,1

Rälsbussen vid Gräfsnäs station

Rälsbussen vid Gräfsnäs station

Rälsbussen vid Gräfsnäs station

Vi har precis passerat månadsskiftet juni-juli och det innebär att trafiksäsongen är inne i sin mest intensiva period för Anten Gräfsnäs Järnväg. Från och med denna vecka körs trafik fem dagar i veckan på dom tolv kilometrarna mellan Anten och Gräfsnäs. Under semestermånaden juli är det rullande museet ett populärt utflyktsmål för både barnfamiljer och andra. Många besökare har själva åkte med Västergötland Göteborgs Järnvägar, VGJ, innan järnvägen lades ner 1970. Nu kommer man tillbaka i sällskap med sina barnbarn för att återuppleva den på sin tid mycket betydelsefulla järnväg. I Gräfsnäs tar resan och spåren slut och man kan passa på att besöka den vackra slottsparken. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/500 s och f/8,0

Knuttimrat i Bastöna

Knuttimrat i Bastöna

Knuttimrat i Bastöna

Den knuttimrade ladugårdsbyggnaden i Bastöna gammelgård i skogarna vid Norra Vånga består av helt obehandlade stockar. Genom åren har dom fått en fin patina och blivit vackert färgade. Samtliga byggnader i Bastöna gammelgård består av obehandlat virke. Bastöna är ett unikt historiedokument och gården ser ut precis som den gjorde när den byggdes 1860. Här kan man få en autentisk uppfattning om hur livet tedde sig i mitten och slutet av 1800-talet. På väg upp mot torpet möts man av en idyllisk gammal väg med stenmur. Gården omges av den stora mossen och kulturlandskap med odlingsrösen och rester av nedlagda gårdar. Bastöna är väl värd ett besök och här möter man förutom gammal kultur också nästan läkande lugn och ro. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/11

Till toppen