Inlägg taggade Byggnader

Nolhaga slott i sommargrönska

Nolhaga slott i sommargrönska

Nolhaga slott i sommargrönska

Nolhaga slott med sina vita fasad ligger vacker inbäddat i den lummiga sommargrönskan i Nolhaga park. Jonas Alströmer köpte Nolhaga 1723 och flera angränsande gårdar och bildade Nolhaga säteri. Här drev Jonas omfattande odlingar med växter från många olika länder. Mot slutet av 1720-talet byggdes en mangårdsbyggnad där nuvarande slott ligger. Claes Adelsköld köpte godset 1877 och då var hela egendomen mycket förfallen och mangårdsbyggnaden fick rivas. Adelsköld rustade upp hela Nolhaga och det nuvarande slottet uppfördes 1879-1880. Adelsköld ägde godset till 1887 då det såldes till grosshandlare Julius Lindström. 1921 delades egendomen i Gamla Nolhaga (huvudgården) och Nya Nolhaga. Samma år köpte Alingsås kommun Gamla Nolhaga med slottet och angränsande park. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/200 s och f/8,0

Stenruin vid Valsjön

Stenruin vid Valsjön

Stenruin vid Valsjön

1899 byggdes Johan Andrén från Göteborg en såg vid Valsjöns utlopp i Risveden. För att transportera stockarna ner till Anten byggde man en flottningsränna av plank från Valsjöns utlopp och utmed Valån. Man byggde också ett dämme vid sjöns utlopp för att effektivt kunna utnyttja vattnet till flottningen. Rännan hade en fallhöjd på cirka 40 meter, var cirka en meter bred och i den flottade man sågat virke till Anten. Virket transport därefter vidare på den nybyggda smalspåriga järnvägen. En uppskattning är att det flottades ungefär hundra stockar per timma. Varje arbetsdag, under sex års tid! Man kan idag se rester efter bland annat denna byggnad strax nordväst om själva sågen. Exakt vad den använts till är oklart men idag återstår några av de omsorgsfullt placerade stenarna, som idag är ymnigt bevuxna med mossa. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/80 s och f/3,5

Espings grund

Espings grund

Espings grund

År 1900 stod den smalspåriga järnvägen Västergötland-Göteborgs-Järnvägar klar. På järnvägen kom att transporteras mycket gods och persontrafiken var betydande. Cirka fyra kilometer väster om Antens station ligger sjön Valsjön i det skogsbevuxna Risveden. Vid Valsjön avverkades stora mängder skog de första åren i början på 1900-talet och dom transporterade till Antens station på en specialbyggd flottningsränna i anslutning till Valån. Vid Valsjön fanns en såg och flera bostäder för både arbetare och förmän. Ansvarig för verksamheten var en värmlänning vid namn Esping och han bodde en bit från arbetarna. Idag kan man ana sig till rester av grunden till Espings bostad, om man vet vad man skall leta efter. Ungefär 300 meter från resterna av Espings bostad ligger det förfallna ödetorpet Valås. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 800 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/4,0

Till toppen