Inlägg taggade Byggnader

Stenruin vid Valsjön

Stenruin vid Valsjön

Stenruin vid Valsjön

1899 byggdes Johan Andrén från Göteborg en såg vid Valsjöns utlopp i Risveden. För att transportera stockarna ner till Anten byggde man en flottningsränna av plank från Valsjöns utlopp och utmed Valån. Man byggde också ett dämme vid sjöns utlopp för att effektivt kunna utnyttja vattnet till flottningen. Rännan hade en fallhöjd på cirka 40 meter, var cirka en meter bred och i den flottade man sågat virke till Anten. Virket transport därefter vidare på den nybyggda smalspåriga järnvägen. En uppskattning är att det flottades ungefär hundra stockar per timma. Varje arbetsdag, under sex års tid! Man kan idag se rester efter bland annat denna byggnad strax nordväst om själva sågen. Exakt vad den använts till är oklart men idag återstår några av de omsorgsfullt placerade stenarna, som idag är ymnigt bevuxna med mossa. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/80 s och f/3,5

Espings grund

Espings grund

Espings grund

År 1900 stod den smalspåriga järnvägen Västergötland-Göteborgs-Järnvägar klar. På järnvägen kom att transporteras mycket gods och persontrafiken var betydande. Cirka fyra kilometer väster om Antens station ligger sjön Valsjön i det skogsbevuxna Risveden. Vid Valsjön avverkades stora mängder skog de första åren i början på 1900-talet och dom transporterade till Antens station på en specialbyggd flottningsränna i anslutning till Valån. Vid Valsjön fanns en såg och flera bostäder för både arbetare och förmän. Ansvarig för verksamheten var en värmlänning vid namn Esping och han bodde en bit från arbetarna. Idag kan man ana sig till rester av grunden till Espings bostad, om man vet vad man skall leta efter. Ungefär 300 meter från resterna av Espings bostad ligger det förfallna ödetorpet Valås. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 800 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/4,0

Vinter vid Antens station

Vinter vid Antens station

Vinter vid Antens station

Det är en mulen vinterdag i mars och det ligger ett par decimeter snö på stationsområdet i Anten. Spåren döljs helt av snön och av perrongen mellan spår 1 och spår 2 syns bara kanten av träperrongens översta del. Växelkloten med sina rödgula tyngder lyser klart mot den vita snön. Det är lugn och tyst på stationsområdet i Anten och väntsalen i stationshuset är tom och öde. I fantasin kan man ana sig till ljudet från ånglokets tuffande och ljudet från ångvisslan, som signalerar klart för avgång. I verkstaden pågår varje vecka full aktivitet under några dagar. Ett intensivt arbete med underhåll och reparationer av dragfordon samt vagnar är i full gång. Om bara drygt två månader skall förhoppningsvis arbetet vara klar för i slutet av maj börjar trafiksäsongen och då hörs åter ångvisslan över stationsområdet. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/80 s och f/5,0

Till toppen