Inlägg taggade Byggnader

Gammalt hus i Bastöna

Gammalt hus i Bastöna

Gammalt hus i Bastöna

Det är få ställen i Västra Götaland där man hittar en mer avskild och lugn miljö som på gammelgården i Bastöna. Efter fem kilometer på grusvägar rätt in i skogen och de sista fyra helt utan bebyggelse dyker plötsligt gården Bastöna upp. Gården är från 1860-talet och torparna som en gång bodde här hade åtta kilometer till sina dagsverken. På gården finns fyra byggnader, alla byggda av obehandlat trä som fått åldrats på ett vackert sätt där kådan skyddar mot väder och vind. Promenerar man grusvägen upp till torpet kommer man till utmarken och den före detta odlingsmarken, som gränsar mot skogen och mossen. Fortsätter man genom skogen, över mossen och myrmarken kommer man ner till Rösjön. Vid sjön är det gott om både vilt och fågel. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/13

Gammal dörr i Bastöna

Gammal dörr i Bastöna

Gammal dörr i Bastöna

Bastöna är en liten oas mitt inne i dom djupa Vångaskogarna. Här har tiden stått still sen gården byggdes 1860. Den siste torparen som brukade Bastön gick bort 1956 och gården har sedan dess bevarats av ideella krafter. Bastöna ger en bra bild av hur livet kunde te sig efter det att laga skifte splittrade Sveriges landsbygd. De som en gång bodde här fick gå åtta kilometer för att utföra de obligatoriska dagsverken på Håkan Månsgården. Det var ett strävsamt liv och man försörjde sig på jordbruk, fisk och det som skogen gav. Byggnaderna är uppförda av virke från intilliggande skog och allt virke är obehandlat. Genom åren har virket åldrats på ett mycket vackert sätt och kådan har brunfärgat virket. Ett rostig gångjärn håller det gamla dörren på plats och en avlagd och uppochnervänd hästsko förväntas ge tur. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/7,1

Bastöna gammelgård

Bastöna gammelgård

Bastöna gammelgård

Bastöna är en av Västra Götalands bäst bevarade gammelgårdar från 1860-talet. Bastöna ligger lummigt inbäddat i ett gammalt odlingslandskap i den vidsträckta Vångaskogen i utkanten av Varaslätten. Hemmanet ligger väldigt avskilt och här råder lugnet. Bastöna omges av Rödsjö Mosse, skog samt ett kulturlandskap. Gården ger en bra bild av forna tiders torparliv. När Bastöna byggdes fanns knappt någon skog och det var betade ljunghedar som dominerade. Gården har ett typiskt läge på en höjd med en vattenförande sänka nedanför. ”Öna” betyder upphöjd kulle i sankmark. Uppe på kullen ligger fyra byggnader, som är i det närmaste helt i ursprungligt skick och dom är alla omålade. Man kan nästan känna historiens vingslag när man besöker gården. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/10

Till toppen