Inlägg taggade Gräfsnäs

HBA 2 på vändskivan i Gräfsnäs

HBA 2 på vändskivan i Gräfsnäs

HBA 2 på vändskivan i Gräfsnäs

I både Anten och Gräfsnäs finns vändskivor så man kan vända loken 180 grader. Det går visserligen att köra loken åt fel håll men det är betydligt säkrare och bekvämare att köra med framändan först. Vändskivan i Gräfsnäs fanns inte på den tiden då den smalspåriga järnvägen drevs av VGJ och SJ utan har flyttats dit av Anten Gräfsnäs Järnväg. Motorloket HBA 2 har precis backat upp vändskivan i Gräfsnäs och skall snart vändas 180 grader så dom gulröda framändeskyltarna istället pekar söderut. Loket kommer sedan att gå på spår 1 och växlas in till vagnarna som står på spår 2. Vändskivan är pivotupphängd och när loket är rätt placerat på vändskivan går det smidigt för ett par man att vända det 22 ton tunga loket med hjälp av dom långa handtagen på var sin sida om vändskivan. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/4,0

Konduktörer i Gräfsnäs

Konduktörer i Gräfsnäs

Konduktörer i Gräfsnäs

Vid några helger under trafiksäsongen hos Anten Gräfsnäs Järnväg går det betydligt fler tåg än vanligt från Antens station. Riddarhelgen i Gräfsnäs och Museibanans dagar är två sådan tillfällen. Då går avgår det i stort sett ett tåg i timman från Anten vilket betyder att det krävs tågmöte både i Kvarnabo och Gräfsnäs. Detta i sin tur innebär att alla tre stationerna längs banan är bemannade med tågklarerare, som hanterar tågens avgångar. I Gräfsnäs möts rälsbussen och tåget som dras av det stora gröna dieselloket TP 3503 med en uppsättning vagnar under Riddarhelgen. Konduktörerna står redo för tjänstgöring med en ung medarbetare på träperrongen mellan spår ett och spår två i Gräfsnäs. Om några minuter kommer tågklareraren ge klartecken för avgång till dieselloket. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/400 s och f/4,0

Tp-lok 3503 i Gräfsnäs

Tp-lok 3503 i Gräfsnäs

Tp-lok 3503 i Gräfsnäs

I början av 1950-talet var ångloken på den smalspåriga Västgötabanan hårt nerslitna och det var en akut brist på dragfordon hos SJ. Man diskuterade olika möjligheter men kom fram till att satsa på det stora och gröna dieselloket med littera Tp. Diesellokens inträde på Västgötabanan innebar samtidigt att ett stort antal ånglok gick skrotdöden till mötes. Total anskaffades 25 diesellok av den här typen under åren 1953 till 1954. Under de första åren användes Tp-loken i första hand nästan uteslutande i persontrafiken. Tp-lok 3503 flyttades senare till Småland och Östergötland men återvände till Skara lokstall i början av 1970-talet. Under lördagen på Museibanans dagar 2018 användes återigen Tp 3503 för persontransport och ses här vid ett uppehåll i Gräfsnäs. Här finns fler bilder från Museibanans dagar 180825-26.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/7,1

Till toppen