Inlägg taggade Gräfsnäs

Vintervy från Gräfsnäs slottspark

Vintervy från Gräfsnäs slottspark

Vintervy från Gräfsnäs slottspark

Vädret är lika svajigt som börsen och Gumman Tö verkar ha övertaget just nu. Bara för några dagar regerade Kung Bore och det var tio minusgrader eller mer och ett par decimeter snö på marken. Nu har det mesta smält bort och på många ställen är det blankis där snön har smält. I Gräfsnäs var det så här vacker för bara några dagar sedan och den som ville besöka slottsruinen fick pulsa i ett par decimeter djup snö. På sjön Anten låg isen och ovanpå isen ett tjockt lager snö. Pimpelfiskarna var i farten men nu kan det vara läge på att vara extra försiktig om man skall ut på isen. De stora lärkträden i Gräfsnäs slottspark står kala efter det att dom fällt sina barr under hösten. På andra sidan Anten tornar bergen och skogen upp sig och man kan se stora snötäckta partier. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/10

Gammal stenmur

Gammal stenmur

Gammal stenmur

Snön bäddar in den gamla stenmuren i ett mjukt täcke. Stenarna har omsorgsfullt lagts på plats för många hundra år sedan i samband med att Gräfsnäs slott byggdes i mitten av 1500-talet. Sedan dess har slottet brunnit tre gånger med hundra års mellanrum 1634, 1734 och 1834. Gräfsnäs slott var på sin tid en av de största slottsanläggningarna i Västergötland. I slutet av 1800-talet blev slottet ett tillhåll för traktens ungdom som festade och dansade där. Prästerna kunde inte acceptera detta och taket togs bort för att göra det ogästvänligt och därmed var vägen mot ett total förfall utstakad. 1911 köpte Västergötland-Göteborgs Järnvägar slottet och lät renovera slottsruinen. Gräfsnäs slottspark kom att bli ett populärt resmål för resenärerna på den smalspåriga järnvägen. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70f/2,8, 1/125 s och f/8,0

Gräfsnäs slottsruin i vinterskrud

Gräfsnäs slottsruin i vinterskrud

Gräfsnäs slottsruin i vinterskrud

Snön ligger vit på marken och det är alldeles tomt i Gräfsnäs slottspark. Snön fungerar som en effektiv dämpning för allt ljud och det är en annorlunda upplevelse att gå omkring i slottsparken jämfört med när det är liv och rörelse i samband med veteranträffarna under sommarmånaderna. Under de mest välbesökta träffarna är hela borggården fylld med veteranbilar men nu är det helt tomt. Några enstaka fotspår på borggården vittnar om att några få personer gjort ett tappert försök att betvinga det ett par decimeter tjocka snötäcket som täcker marken. Slottet har anor från 1500-talet och var befäst med djupa vallgravar och höga vallar. Det var från början försett med fem torn och hade en välvd inkörsport innanför den djupa vallgraven. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/6,3

Till toppen