Inlägg taggade Jonsered

Järnvägsbro vid Jonsereds fabriker

Järnvägsbro vid Jonsereds fabriker

Järnvägsbro vid Jonsereds fabriker

Det är mycket vatten i kanalen på grund av all snö som nyligen smält och vattnet rusar på med bra fart under den gamla nitade järnvägsbron. Vattnet kommer från sjön Aspen och passerar genom en sprängd tunnel genom berget innan det rinner under järnvägsbron och därefter passerar genom kraftverket i Jonsered. Jonsered fabriker började byggas 1833 av William Gibson och Alexander Keiller. Ursprunget till etableringen var att man sökte tillgång till vattenkraft och då föll valet på Jonsered. Keiller löstes ut 1839 och grundade en industri i Göteborg, som kom att utvecklas till Götaverken. Från början transporterades gods från Jonserds fabriker via pråmar på Säveån men när första etappen på Sveriges första stambana mellan Göteborg och Jonsered stod klar 1856 tog järnvägen över transporterna. Här finns fler bilder på gamla byggnader.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/5,6

Tegelvägg vid Jonsereds fabriker

Tegelvägg vid Jonsereds fabriker

Tegelvägg vid Jonsereds fabriker

William Gibson föddes 1783 i Skottland och kom till Göteborg 14 år gammal som skeppsgosse. Han började sin verksamhet i Göteborgs hamn med bl.a. segeldukstillverkning. Spinneriet drevs med vattenkraft och tillgången till vattenkraft i Göteborgs hamnkanal var mycket begränsad så 1832 köptes Jonsereds säteri. Redan samma år grävdes en kanal från sjön Aspen till Säveån. Året därefter påbörjades bygget av segelduksfabrik, spinneri och mekanisk verkstad intill den nygrävda kanalen. Arkitekturen på den uppväxande industrin fick en tydligt brittiska karaktär. I början löstes transporterna av gods med pråmar på Säveån men när Västra stambanan mellan Göteborg och Jonsered stod klar 1856 kom järnvägen att ta över godstransporterna. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/11

Jonsereds kraftverk

Jonsereds kraftverk

Jonsereds kraftverk

Jonsereds kraftverk byggdes mellan åren 1900-1903 och har av Riksantikvarieämbetet fått omdömet ”landets elegantaste maskinhus av granit”. Kraftverket uppfördes av Jonsereds Fabriker för att förse fabrikerna i närområdet med elektrisk kraft. Den vackra byggnaden ligger längst in på Jonsereds industriområde och producerar fortfarande elektrisk energi. Den driftige skotten William Gibson skickad sin konstruktör utomlands för att inhämta kunskap innan byggstarten. Kraftverket kunde tack vare detta byggas med den senaste tekniken. Byggnadstekniskt var byggnaden banbrytande bl.a. då den står på pålar, eftersom den är placerad på ett väldigt lager lera. Vattnet till kraftverket rinner från Aspen genom en 200 meter lång tunnel, som sprängts genom berget. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/7,1

Till toppen