Inlägg taggade Jonsered

Porthuset

Porthuset

Porthuset

Ovanför porten i det så kallade Porthuset står det med versaler Jonserds Fabriker. Det var de båda skotska svågrarna William Gibson och Alexander Keiller som startade Jonsereds Fabriker. De röda tegelbyggnaderna bär tydliga drag av de båda skottarnas påbrå. För att leda vattenkraft till området byggs Keillers kanal och 1834 flyttar man in och påbörjar produktionen i de nybyggda lokalerna. I fabriken tillverkas grova textilier men det finns också en betydande mekaniska verkstad. Det går bra för Jonsereds fabriker och det går ännu bättre när Västra stambanan byggs ut 1856. Vid slutet av 1800-talet arbetar ungefär 1000 personer i fabrikerna. Bolaget tar väl hand om sina anställda och tillhandahåller bostäder, skola, sjukvård och även social service. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/4,0

Tegelvägg

Tegelvägg

Tegelvägg

Jonsered Fabriker är väl värt ett besök och Jonsereds samhälle går lite i samma stil. Jonsered är ett gammalt brukssamhälle där mycket kretsat kring Jonsereds Fabriker. Det var skotten William Gibson tillsammans med Alexander Keiller som 1833 började bygga Jonsereds Fabriker. Fabrikerna och den intilliggande bostadsbebyggelsen är märkbart påverkad av brittiska arkitektur. Man byggde segelduksfabrik, spinneri, mekanisk verkstad och gjuteri intill mynningen av den nygrävda kanalen i Jonsered. Byggnaderna med sina röda tegelstenar med gula detaljer är betydligt vackrare än de flesta moderna industribyggnader. Jonsereds ställning som industriort stärktes ytterligare när kraftverket invigdes av kung Oscar II 1903. Tidigare korsade järnvägen fabriksområdet men 1914 byggdes den dubbelspåriga tunneln. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/5,0

Kugghjul vid kraftverkstunnel

Kugghjul vid kraftverkstunnel

Kugghjul vid kraftverkstunnel

Åtta stora gjutna och grönmålade kugghjul reglerar dammluckorna mellan inloppet till den sprängda tunneln och Säveån bredvid. Tunneln mynnar i en annan del av Säveån och därefter leds vattnet till Jonsereds kraftverk. Kraftverket byggdes av Jonsereds Fabriker mellan åren 1900 och 1903 för att förse de egna intilliggande fabrikerna med elektrisk kraft. Tunneln invigdes av självaste konung Oscar II 1901 och i anslutning till inloppet till kraftverkstunneln finns ett minnesmärke där Oscar II:s namnteckning finns ingraverat i guld i berget. Kugghjulen till dammluckorna borde härstamma från samma tid så dom är en bra bit över hundra år gamla. Någon kladdpelle har inte kunna hålla sina klåfingriga fingrar i styr utan gått loss med sprayburken på balken och tyvärr finns det fler spår av klåfingrighet i området. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/4,5

Till toppen