Inlägg taggade Kvarnabo

VGJ24 i Kvarnabo

VGJ24 i Kvarnabo

VGJ24 i Kvarnabo

Ångloket VGJ24 med sex passagerarvagnar har precis lämnat Kvarnabo station på sin resa till Gräfsnäs efter att ha fyllt på vatten. Ånglok förbrukar en hel del vatten och vid uppehållet i Kvarnabo fyller man på mellan ettusen och tvåtusen liter vatten från sjön Anten i vagnen omedelbart efter loket, som kallas tender. Kvarnbo blomstrade under början av 1900-talet i samband med att järnvägen kom till. Välbeställde göteborgare kunde nu komma ut på landet och i Kvarnabo växte flera pensionat upp och en del göteborgare byggde egna sommarhus här. Grusvägen som löper parallellt med järnvägen några hundra meter fortsätter fram till pensionat Verona. I vänsterkanten syns den grönmålade sedan länge nedlagda lanthandel i Kvarnabo, som också inrymde en telegrafstation. Här finns fler bilder från Anten-Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/1000 s och f/6,3

Motorloket HBA2 lämnar Kvanabo

Motorloket HBA2 lämnar Kvanabo

Motorloket HBA2 lämnar Kvanabo

Trafiksäsongen är över för Anten Gräfsnäs Järnväg, AGJ, och många nöjda passagerare har passat på att åka på den gamla smalspåriga järnvägen. AGJ har lyckats bevara 12 kilometer av den gamla Västgötabanan, som ursprungligen gick mellan Göteborg och Skara. Järnvägen invigdes ursprungligen 1900 och sista tåget gick 1970. Under den varma och torra sommaren har ångloken fått vila på grund av allt för stor brandrisk från glödande kol och istället har motorloket HBA2 fått tjänstgöra på ett förtjänstfullt sätt. Loket levererades ursprungligen till Hällefors bruk 1957 och var ett industrilok. På bilden har HBA2 med vagnar precis lämnat Kvarnabo och är på väg norrut mot Gräfsnäs. Observera semaforen som står på ”fel” sida på grund av dåliga siktförhållanden. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/205 s och f/5,6

BLJ 6 på väg in till Kvarnabo

BLJ 6 på väg in till Kvarnabo

BLJ 6 på väg in till Kvarnabo

Sista trafikdagen för sommaren för Anten Gräfsnäs Järnväg bjöd på en viss dramatik när en trasig sprint tillfälligt satte ångloket BLJ 6 ur spel. Efter några minuter av ovisshet stod det klart att dieseltåget snällt fick vänta i Gräfsnäs tills BLJ 6 hade anlänt till Anten. Efter bogsering till Anten och ett snabb reparation var ångloket åter på banan. En timmas försening av tidtabellen blev resultatet och ett inställt sista tåg men för övrigt fungerade flertågstrafiken alldeles utmärkt. På bilden syns en pigg BLJ 6 efter reparation i Anten på väg in till spår ett i Kvarnabo. Både resenärer och personal var helnöjd efter en intensiv och lyckad helg. En sån här intensiv trafikhelg med avgångar varje timma är mycket personalintensiva och ungefär 25 entusiaster gjorde helgen till en lyckad säsongsavslutning. Här finns fler bilder från Museibanans dagar 180825-26.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/500 s och f/3,5

Till toppen