Inlägg taggade Kvarnabo

Motorloket HBA2 lämnar Kvanabo

Motorloket HBA2 lämnar Kvanabo

Motorloket HBA2 lämnar Kvanabo

Trafiksäsongen är över för Anten Gräfsnäs Järnväg, AGJ, och många nöjda passagerare har passat på att åka på den gamla smalspåriga järnvägen. AGJ har lyckats bevara 12 kilometer av den gamla Västgötabanan, som ursprungligen gick mellan Göteborg och Skara. Järnvägen invigdes ursprungligen 1900 och sista tåget gick 1970. Under den varma och torra sommaren har ångloken fått vila på grund av allt för stor brandrisk från glödande kol och istället har motorloket HBA2 fått tjänstgöra på ett förtjänstfullt sätt. Loket levererades ursprungligen till Hällefors bruk 1957 och var ett industrilok. På bilden har HBA2 med vagnar precis lämnat Kvarnabo och är på väg norrut mot Gräfsnäs. Observera semaforen som står på ”fel” sida på grund av dåliga siktförhållanden. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/205 s och f/5,6

BLJ 6 på väg in till Kvarnabo

BLJ 6 på väg in till Kvarnabo

BLJ 6 på väg in till Kvarnabo

Sista trafikdagen för sommaren för Anten Gräfsnäs Järnväg bjöd på en viss dramatik när en trasig sprint tillfälligt satte ångloket BLJ 6 ur spel. Efter några minuter av ovisshet stod det klart att dieseltåget snällt fick vänta i Gräfsnäs tills BLJ 6 hade anlänt till Anten. Efter bogsering till Anten och ett snabb reparation var ångloket åter på banan. En timmas försening av tidtabellen blev resultatet och ett inställt sista tåg men för övrigt fungerade flertågstrafiken alldeles utmärkt. På bilden syns en pigg BLJ 6 efter reparation i Anten på väg in till spår ett i Kvarnabo. Både resenärer och personal var helnöjd efter en intensiv och lyckad helg. En sån här intensiv trafikhelg med avgångar varje timma är mycket personalintensiva och ungefär 25 entusiaster gjorde helgen till en lyckad säsongsavslutning. Här finns fler bilder från Museibanans dagar 180825-26.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/500 s och f/3,5

Starka medarbetare

Starka medarbetare

Starka medarbetare

Västergötland Göteborgs Järnvägar, VGJ, var klar att tas i bruk i januari år 1900. Järnvägen kom att gå mycket bra i början och mycket gods och många resenärer transporterades med järnvägen. Underlaget sviktade dock när konkurrensen med privatbilismen blev för stor och det sista tåget på järnvägen gick 1970. Tolv kilometer av den gamla Västgötabanan finns bevarade mellan Anten och Gräfsnäs och museiföreningen Anten Gräfsnäs Järnväg bedriver sommartrafik på järnvägen sedan 1970. I Kvarnabo har tågen stannat ändå sedan starten av järnvägen och så även idag. Här lossas gods i form av resväskor, mjökkrukor och postsäckar. Som tur är finns många hjälpsamma händer som gärna hjälper järnvägens personal och lättmjölken gör arbetet extra lätt. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/400 s och f/6,3

Till toppen