Inlägg taggade Kvarnabo

Lasthjälp i Kvarnabo

Lasthjälp i Kvarnabo

Lasthjälp i Kvarnabo

Det råder full aktivitet på Kvarnabo stationsområde när godset i väntsalen skall lastas ombord på det norrgående tåget mot Gräfsnäs. Många villiga händer hjälps åt att bära stora resväskor, mjölkkannor, sockerlådor och drickakaggar. Doktor Lundströms läkarväska skall med på tåget så han kan utföra sin gärning i Gräfsnäs. Direktör Andersson stora amerikakoffert skall också ombord på tåget till direktörens sommarnöje i Gräfsnäs. I början på 1900-talet var det också mycket aktivitet i Kvarnabo då ångtågen stannade här på sin resa mellan Göteborg och Skara. Då var det Västergötland Göteborgs Järnvägar, VGJ, som trafikerade sträckan. Idag är det Anten Gräfsnäs Järnväg som trafikerar en bevarad del av den gamla västgötabanan. Här finns fler bilder på Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/5,6

Tp 3500

Tp 3500

Tp 3500

Tp-loket 3500 är ute och luftar på sig och drar ett tåg med passagerarvagnar och godsvagnar under Museibanans dagar 2017 hos Anten Gräfsnäs Järnväg. Nu är trafiksäsongen slut och lok och vagnar får en översyn inför säsongen 2018. Västgötabanan mellan Göteborg och Skara hade stora framgångar i början av 1900-talet men i början på 1950-talet minskade underlaget samtidigt som ångloken var hårt nerkörda. Man valde slutligen att satsa på diesellok och de väldiga gröna Tp-loken tillsammans med rälsbussarna tog över när ånglokseran nu var slut. Tp-loken användes inledningsvis för persontransporter men kom senare främst att användas för godstransporter allteftersom rälsbussarna tog över persontransporterna. Här finns bilder från Museibanans dagar 170826-27.

Canon 1DX Mk II ISO 400 ned EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/8,0

BLJ6 på väg in mot Kvarnabo

BLJ6 på väg in mot Kvarnabo

BLJ6 på väg in mot Kvarnabo

Ångloket BLJ6 med fyra passagerarvagnar är precis på väg in norrifrån till Kvarnabo station. Eldaren håller precis på att mata i vatten till ångpannan och initialt spiller det lite vatten genom spillröret ner på växelklotet. Normalt ingår ytterligare ett par vagnar i tåget men under Museibanans dagar kördes många olika tåg och vagnarna fördelades mellan de olika tågen. BLJ6 är ett typiskt godslok vilket man kan se på de små hjulen, som ger kraft men inte så hög fart. Ångloket kommer ursprungligen från Byvallan Långshyttans Järnväg i Bergslagen. BLJ var en typisk bruksbana och första delen öppnades 1891. Banan byggdes för att sköta brukens transporter i länet och var aldrig avsedd för allmänheten. Efter påtryckningar och godkännande öppnades dock banan även för gods och passagerartrafik den 1 juli 1893. Här finns bilder från Museibanans dagar 170826-27.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/640 s och f/4,5

Till toppen