Inlägg taggade Kvarnabo

Tp 3500

Tp 3500

Tp 3500

Tp-loket 3500 är ute och luftar på sig och drar ett tåg med passagerarvagnar och godsvagnar under Museibanans dagar 2017 hos Anten Gräfsnäs Järnväg. Nu är trafiksäsongen slut och lok och vagnar får en översyn inför säsongen 2018. Västgötabanan mellan Göteborg och Skara hade stora framgångar i början av 1900-talet men i början på 1950-talet minskade underlaget samtidigt som ångloken var hårt nerkörda. Man valde slutligen att satsa på diesellok och de väldiga gröna Tp-loken tillsammans med rälsbussarna tog över när ånglokseran nu var slut. Tp-loken användes inledningsvis för persontransporter men kom senare främst att användas för godstransporter allteftersom rälsbussarna tog över persontransporterna. Här finns bilder från Museibanans dagar 170826-27.

Canon 1DX Mk II ISO 400 ned EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/8,0

BLJ6 på väg in mot Kvarnabo

BLJ6 på väg in mot Kvarnabo

BLJ6 på väg in mot Kvarnabo

Ångloket BLJ6 med fyra passagerarvagnar är precis på väg in norrifrån till Kvarnabo station. Eldaren håller precis på att mata i vatten till ångpannan och initialt spiller det lite vatten genom spillröret ner på växelklotet. Normalt ingår ytterligare ett par vagnar i tåget men under Museibanans dagar kördes många olika tåg och vagnarna fördelades mellan de olika tågen. BLJ6 är ett typiskt godslok vilket man kan se på de små hjulen, som ger kraft men inte så hög fart. Ångloket kommer ursprungligen från Byvallan Långshyttans Järnväg i Bergslagen. BLJ var en typisk bruksbana och första delen öppnades 1891. Banan byggdes för att sköta brukens transporter i länet och var aldrig avsedd för allmänheten. Efter påtryckningar och godkännande öppnades dock banan även för gods och passagerartrafik den 1 juli 1893. Här finns bilder från Museibanans dagar 170826-27.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/640 s och f/4,5

Tp-lok i Kvarnabo

Tp-lok i Kvarnabo

Tp-lok i Kvarnabo

Under Museibanans dag kunde man se många spännande tågkonstellationer och möten mellan olika tåg. Här är det två generationer som möts vid Kvarnabo station. Det gröna dieseldrivna tp-loket med vagnar är på väg norrut mot Gräfsnäs och ångtåget är på väg söderut mot Antens station. När ånglokens tid började närma sig slutet på femtiotalet var de gröna tp-loken ett alternativ. Dom kom dock mest att användas till godstransporter och dom moderna rälsbussarna kom att ta över persontransporterna på västgötabanan fram till dess nedläggning 1970. Då hade persontrafiken till stor del redan försvunnit och det var mest godståg som trafikerade västgötabanan. Kvarnabo var under hela ångloksperioden en viktig hållplats för här stannade ångloken för att fylla på vatten från vattenhästen. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1D Mk IV ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/500 s och f/3,5

Till toppen