Inlägg taggade Lights in Alingsås

Hjelmqvistska gården mot Kungsgatan

Hjelmqvistska gården mot Kungsgatan

Hjelmqvistska gården mot Kungsgatan

Hjelmqvistska gården är en genuin innergård mitt i centrala Alingsås. Det finns ingång till gården både från Kungsgatan och Färgaregatan. Innergården är belagd med kullersten med körbanor av kalksten och flera av väggarna består av rött tegel. Det formella namnet på Hjelmqvistska gården är Pärlan 10. Fastigheten utgörs av två gatuhus i trä, ett på två våningar och ett på två och en halv våning. Innergården består av två uthuslängor uppförda i tegel i en u-form. Här finns flera små butiker och café. Uthuslängorna renoverades från magasin till butiks- och hantverkslokaler 1990. Träfastigheterna innehåller både affärslokaler och bostäder. På bilden syns Hjelmqvistska gården sett mot ingången från Kungsgatan och man kan skymta gågatan genom porten. Här finns fler bilder från Lights in Alingsås 2018.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 70-200 f/2,8 II, 10 s och f/6,3

Välanvänd sadel

Välanvänd sadel

Välanvänd sadel

En gammal paketcykel fick en framskjuten plats under Lights in Alingsås 2018. Till vardags återfinns cykeln som en tidstypisk inventarie på Hjelmqvistska gården i centrala Alingsås. Ursprungligen har cykeln förtjänstfullt tjänstgjort tillsammans med flinka springpojkar på järnaffären Hjelmqvist Jern i Alingsås men nu har den sedan många år gått i en välförtjänt pension och intar idag en hedersplats på innergården. Belysningen på Hjelmqvistska gården gick i rött under Lights vilket gick väl i ton med dom röda tegelväggarna på gården. Av sadeln på cykeln återstår idag bara spiralfjädrarna. Det framgår inte om ovandelen på sadeln har slitits ut av bakdelens nötande hos springpojkarna under deras idoga trampande till kunderna eller om det bara är tidens tand som gjort sitt. Här finns fler bilder från Lights in Alingsås 2018.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 16-35 f/4,0, 8 s och f/6,3

Paketcykel från Hjelmqvist Jern

Paketcykel från Hjelmqvist Jern

Paketcykel från Hjelmqvist Jern

Den så kallade Hjelmqvistska gården var ett av sex ljussatta objekt under Lights in Alingsås 2018. Ljusslingan var relativt koncentrerad till de centrala delarna av Alingsås och en del objekt har tidigare varit föremål för belysning i samband med Lights. Hjelmqvistska gården är en mysig innergård mitt i centrala Alingsås och gården innehåller flera små butiker och serveringar. Hela gården gick i rött vilket passade fint till det röda teglet på husväggarna. Namnet på gården kommer från en tidigare järnaffär i Alingsås Hjelmqvist Jern. På gården finns också en gammal paketcykel som bär den gamla järnaffärens namn. Den har säkert använts av många flinka springpojkar som transporterat mycket gods till väntande kunder. Idag utgör cykeln ett pittoreskt inslag på gården. Här finns fler bilder från Lights in Alingsås 2018.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 16-35 f/4,0, 10 s och f/6,3

Till toppen