Inlägg taggade Lights in Alingsås

Station i grönt

Station i grönt

Station i grönt

Lights in Alingsås 2017 pågår för fullt och under ytterligare nästan tre veckor kan man ta del av ljusinstallationerna. Söndag den 5:e november är sista dagen ljusen är tända och därefter blir Alingsås mycket mörkare. November och december är två riktigt mörka månader och det hade inte gjort ont med lite extra ljus under den tiden. Alingsås järnvägsstation är det första belysta objektet på årets ljusslinga och den skiftar i flera olika färger under ljusspelet. Stationen är röd, blå, turkos, cerise och grön under ljusspelets gång. Några förbipasserande ljuskällor har fastnat under den långa exponeringen som raka och böjda linjer. Installationen kallar designteamet The Matrix of Emotions och på fasaden skapas ett nätverk av känslor och historia. Här finns bilder från Lights in Alingsås 2017.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1,3 s och f/8,0

Vattenfall i Lillån

Vattenfall i Lillån

Vattenfall i Lillån

Vid den femte ljusinstallationen under Lights in Alingsås 2107, A Room with a View, möts Säveån och den mindre Lillån. Båda har fått delar av sitt vatten belysta i samband med Lights. Lillån heter egentligen Gerdska ström och förbinder Gerdsken med Säveån. Lillån har haft en viktig betydelse för Alingsås under århundraden. Den har använts av kvinnor att tvätta kläder i och barn har metat mört i ån. Den har också fungerat som ett avlopp för staden under äldre tider då flera avloppsledningar mynnade direkt i ån. Längs ån växer flera olika sorters träd bl.a. lind, lönn, hästkastanj och stadsalm. Ungefär trettio meter från där Lillån går upp i Säveån finns ett litet vattenfall, alldeles i anslutning till bron över Lillån vid Nolhagagatan. Här finns bilder från Lights in Alingsås 2107.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 25 s och f/8,0

Figur besöker Alingsås Tingsrätt

Figur besöker Alingsås Tingsrätt

Figur besöker Alingsås Tingsrätt

Alingsås Tingsrätt ingår som en av sju ljusinstallationer under Lights in Alingsås 2017. Med ljusspelet vill designteamet visa en persons väg genom byggnaden och genom olika ljussättningar spegla de  ofta starka känslor som kan utspelas i en domstol. För att ytterligare tillföra lite dramatik har Alingsås Tingsrätt tillfälligt fått ett tillskott i form av en skulptur, som höjer sina armar mot huvudet. Figuren är belyst med rött ljus mot en blå bakgrund vilket ytterligare bidrar till dramatiken. Installationen har fått namnet Concern vilket passar bra med det man vill förmedla. Tingshuset i tegel är ursprungligen från 1899 och ritat av Adrian Crispin Petterson och fick en tillbyggnad i tegel under senare delen av 1950-talet. 2016 stod ytterligare en tillbyggnad klar helt inklädd i zinkplåt, viket gett upphov till blandade känslor. Här finns bilder från Lights in Alingsås 2017.

Canon iDX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 8 s och f/8,0

Till toppen