Inlägg taggade Lillån

Badande lusthus

Badande lusthus

Badande lusthus

Vattennivåerna är fortsatt extremt höga för den här årstiden och på sina ställen har det till och med utfärdats en klass 3 varning för höga vattenflöden. Möjligen har vattennivån i Säveån sjunkit tillbaka någon centimeter de senaste dagarna men nivån är fortfarande oroväckande hög. Den lilla rastplatsen där Lillån rinner ut i Säveån har tillfälligt lagts under vatten och det krävs nästan våtdräkt för att ta sig ut till lusthuset eller någon av parkbänkarna. Nederdelen av virket i lusthuset badar i vatten men förhoppningsvis är det ett övergående tillstånd. Här finns också en grillplats och brandrisken får väl ses som helt obefintligt ifall någon skulle komma på tanken att grilla korv nu. Ett båthus lite längre bort i Säveån kämpar också mot vattenmassorna. Här finns fler blandad bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/5,6

Stampens kvarn

Stampens kvarn

Stampens kvarn

Vid Stampens kvarn forsar vattnet fram i god fart och vid dammluckorna under gångbron skummar vattnet duktigt. Jonas Alströmer lät bygga Stampens kvarn år 1727 och den var en så kallad klädesstamp, det vill säga stora trähammare bearbetade det våta yllet så att det filtade sig. Alingsås var på den tiden på väg att bli en betydande textilstad men på 1760-talet omvandlades kvarnen till en mjölkvarn, detta också på initiativ av Jonas Alströmer. På 1890-talet byggdes kvarnen om till nuvarande storlek och utseende. Ursprungligen drevs kvarnen av ett vattenhjul men på grund av den låga fallhöjden installerades i slutet av 1800-talet två turbiner och dessa kompletterades senare med elektriska motorer. Kvarnen var i drift farm till 1976 och används idag som kulturcentrum. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/50 s och f/8,0

Lillån är välfylld

Lillån är välfylld

Lillån är välfylld

Även Lillån i Alingsås har fått sin beskärda del av den senaste tidens nederbörd vilket har gjort att vattennivån är farligt hög. Det är ungefär bara en halv meters marginal innan vattnet även börjar komma i nivå med gatorna runt ån. Björkarna längs Lillån är helt kala och deras grenverk syns tydligt. Någon brist på vatten till björkarnas rötter lär det inte vara för närvarande. På en av gatorna vid Lilla torget har man byggt barriärer för att skydda byggnaderna intill ifall vattennivån blir ännu högre. Grundvattennivån har tidigare varit låg men efter den senaste tidens påfyllning känns det som att nivån har kommit till anständiga nivåer och grundvattnet är säkrat. Vatten ingår i det eviga kretsloppet men det känns om vi just nu inte behöver mer vatten på marknivå. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/7,1

Till toppen