Inlägg taggade Nolhaga

Rödbrun matta

Rödbrun matta

Rödbrun matta

Det ser nästan ut som en väldig glödande massa vällt fram mellan de stora mossbeväxta stenblocken likt glödande lava från ett vulkanutbrott. Det rödbruna fyller ut utrymmet mellan stenarna som om det vore en flytande massa. Mattan består av tusentals nerfallna höstfärgade boklöv och dom kan verkligen med vindens hjälp fylla ut alla skrevor och hålrum mellan stenblocken. Några av de donerande bokarnas släta och grå stammar syns en bit upp i slänten. Alla löven på bokarna har ännu inte fällts till marken och på träden finns fortfarande kvar både gröna och gula löv. De stora stenblocken kantar Nolhaga berg på den del ställen och gör delar av berget svårtillgängligt. På andra ställen är Nolhaga berg så brant att det är omöjligt att ta sig fram för vanliga dödliga men de partierna gillas å andra sidan starkt av klättrarna. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/5,0

Kreativ bok

Kreativ bok

Kreativ bok

Boken är ett stort träd med tät krona, slät grå bark och glänsande blad. På våren har bokens blad en magiskt vacker ljusgrön färg och ljuset under en bok är något alldeles speciellt. Bokbladen är så organiserade att nästan allt ljus kan tas tillvara av bladverket hos boken och ljuset under trädet får därför en speciell karaktär. Den släta och höga grå stammen förgrenar sig normalt först en bra bit upp. Den här boken är lite speciell och har uppenbarligen en annan uppfattning om hur en bok skall se ut. Boken har ett par grenar på bara ett par meters höjd och konstruktionen sätter onekligen fart på fantasin. Under hösten mognar bokollonen och dom faller av strax innan lövfällningen. Både bokollon och ekollon är rena godiset för vildsvinen och båda är dessutom mycket energirika. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/3,5

Boklöv och lönnlöv

Boklöv och lönnlöv

Boklöv och lönnlöv

Höstlöven från olika träd blandas huller om buller på marken efter dom släppt taget från träden. De stora, karaktäristiska och handflikiga lönnlöven samsas med de mindre boklöven i en skreva mellan stenarna i bergssluttningen på Nolhaga. Lönnlöven går åt det gula hållet medans boklöven hunnit anta en brunröd nyans. Lönnlöven har prunkande höstfärger som framträder långt innan de fälls. Löven på marken kommer efter hand att förmultna och kommer på så sätt att ingå i det eviga kretsloppet. Bokens gröna löv är ätbara och växer på ett sådant sätt att dom samlar maximalt med ljus vilket ger upphov till ett magiskt ljus under bokarna. Boklöven innehåller ämnen som gör att dom förmultnar långsamt och man kan långt efter löven fallit till marken fortfarande se i stort sett intakta boklöv. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/8,0

Till toppen