Inlägg taggade Övergivet

Inget nytt här

Inget nytt här

Inget nytt här

På gavel till kiosken sitter sju hållare i aluminium för löpsedlar, som alla gapar tomma. På framsidan och mot genomfartsvägen är hela väggen fylld med sammanlagt tolv hållare för löpsedlar. Alla utom en gapar lika tomma som dom på gaveln. I en av hållarna på framsidan sitter en gammal och blekt löpsedel som gör reklam för en gammal hälsotidning som lockar med olika träningstips. Det är ingen tillfällighet att det inte finns några löpsedlar som gör reklam för kvällstidningar eller veckotidningar. Kiosken ligger numera öde och har inte varit i bruk på flera år. Sviktande lönsamhet på landsbygden kan har varit en bidragande orsak till att verksamheten tvingats läggas ner. Numera finns ingen kiosk eller servicebutik i orten och man får ta bilen in till närmaste tätort om man vill handla. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1D Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/5,0

Rosa föremål

Rosa föremål

Rosa föremål

Det kanske inte är alla som med en gång ser vad det rosafärgade föremålet delvis täckt med snö är för något. Man kan utläsa några bokstäver i nederkanten av tygstycket och det går också att ana sig till någon form av bild till vänster. Den vita stången i nederkanten är kanske nyckeln till vad det är för något. Prylen ligger i anslutning till en verksamhet som lagt ner och har av någon anledning fått ligga orörd på marken under några år. Tyvärr är det inte ovanligt att förstörarlusten hos en del mindre nogräknade personer gör att föremål som minner om tider som flytt går ett tråkigt och onödigt öde till mötes. Föremålet är naturligtvis ett reklamparasoll för en glass av märket SIA och har skänkt välkommen svalka åt verksamhetens kunder under varma sommardagar. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/4,0

Tillhör Arla

Tillhör Arla

Tillhör Arla

Kiosken i Hudene har inte varit i bruk på några år men det finns fortfarande tecken som tyder på verksamheten. Läget för verksamheten har varit nästan optimalt men underlaget och bristande köptrohet kan ha bidragit till att kiosken lagts ner. En mindre näringsverksamhet i en mindre ort kan ha svårt med lönsamheten trots en driftig ägare. Ett övergivet hus eller byggnad bär alltid spår av sitt aktiva liv men ju längre det stått övergivet desto blekare blir spåren. En bleknad löpsedel på framsidan gör fortfarande reklam för en hälsotidning, några plastbackar från Arla längs kioskens kortsida samt ett parasoll på marken vittnar också om att verksamheten pågått för inte så länge sedan. Arla sägs ju ägas av dom svenska bönderna men trots det så får dom betalt för sina produkter på ett sätt som hotar deras egen lönsamheten? Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/4,0

Till toppen