Inlägg taggade Övergivet

Gammal husknut

Gammal husknut

Gammal husknut

Vid ett av uthusen vid ödetorpet Valås hittar man en del av en trävägg. Trästockarna har sammanfogats i hörnet på ett skickligt sätt och husknuten blir nästan till ett eget litet konstverk. Man kan se ett antal rostiga spikar i stockarna och dom vekar vara av en gammal modell. Stockarna är väldigt opåverkade på den ena sidan och man får förmoda att den sidan har varit vänd inåt. I ändträt kan man se att mossan trivs fint och den gröna färgen har helt tagit över. Av resten av uthuset återstår inte så mycket mer än delar av de murade väggarna och ytterligare några stockar. Torpet Valås ligger vackert beläget i Risveden och var bebott fram till 1982 och därefter har det fått sköta sig själv utan mänsklig inverkan. De en gång odlade markerna runt torpet håller på att återtas av naturen. Här finns fler bilder på övergivna platser och föremål.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/6,3

Rostig axel på Valås

Rostig axel på Valås

Rostig axel på Valås

När man besöker ödetorpet Valås ser man tydliga spår efter mänskligt liv trots att torpet har stått övergivet sedan 1982. Taket till bostadshuset har rasat ihop men väggarna är någorlunda intakta. Inuti huset ser det mest ut som en rivningsfastighet med det inrasade taket. Av övriga byggnader finns bara rester av grunderna kvar. Utomhus hittar man flera rostiga redskap, som visar att marken brukats. Det är rostiga plogar, harvar, hjulaxlar, hästskor, m.m. Tittar man runt torpet kan man ana sig till var det varit små åkertegar. Torpet Valås har brukats sedan mitten av 1700-talet. Ungefär 300 meter från torpet ligger Valsjön där man drev en intensiv skogsavverkning i början av 1900-talet. Timret flottades ner till Anten där det sedan transporterades vidare med den nybyggda järnvägen. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/8,0

Gamla hästskor

Gamla hästskor

Gamla hästskor

En tidig men intensiv vårsol gör att dom rostiga hästskorna syns extra tydligt mot den mossbevuxna marken. Hästskorna har plockats fram och lagt på plats av någon som ville att dom skulle synas bättre än där dom låg. Förmodligen har dom legat i det förfallna uthuset eller i någon annan byggnad där dom inte kom till sin rätt. Hästskorna tyder på att marken på ödetorpet Valås har säkert brukats med häst och man hittar också gamla rostiga redskap, som säkert dragits av en häst. Ett par gamla enkla plogar och några harvar ser ut att ha passat bra bakom en duktig fyrbent dragare. Markerna runt omkring ödetorpet ger också intrycket att man brukat marken för att odla det viktigaste. Idag är det som en gång varit åkermark igenvuxet och torpet har förfallit men det är inte så konstigt eftersom torpet stått öde från 1982. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/6,3

Till toppen