Inlägg taggade Övergivet

Ensam sko i trädgård

Ensam sko i trädgård

Ensam sko i trädgård

Trädgården är full av blommande växter och flera vackra dekorationer. Både syren och hägg blommar och det doftar härligt. Det tar ett tag innan blicken fångar upp det lite udda föremålet i trädgården placerad nederst på en svart piedestal. En svartlackad damsko. Hur man än tittar och letar med blicken så förblir den andra skon i paret borta. Tankarna snurrar osökt varför en ensam sko placerats på detta viset och var är den andra? Vad är historien bakom denna ensamma lacksko? Är det en installation med föremål som noggrant valts ut för att passa just där? Är den någon Askungevariant där någon tappat sin ena sko på väg hem från en sen fest och vem skall i så fall hitta ägaren till skon? Svaret lär gäcka oss men det är spännande att låta tankarna och fantasin fara iväg. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/125 s och f/3,5

Stenruin vid Valsjön

Stenruin vid Valsjön

Stenruin vid Valsjön

1899 byggdes Johan Andrén från Göteborg en såg vid Valsjöns utlopp i Risveden. För att transportera stockarna ner till Anten byggde man en flottningsränna av plank från Valsjöns utlopp och utmed Valån. Man byggde också ett dämme vid sjöns utlopp för att effektivt kunna utnyttja vattnet till flottningen. Rännan hade en fallhöjd på cirka 40 meter, var cirka en meter bred och i den flottade man sågat virke till Anten. Virket transport därefter vidare på den nybyggda smalspåriga järnvägen. En uppskattning är att det flottades ungefär hundra stockar per timma. Varje arbetsdag, under sex års tid! Man kan idag se rester efter bland annat denna byggnad strax nordväst om själva sågen. Exakt vad den använts till är oklart men idag återstår några av de omsorgsfullt placerade stenarna, som idag är ymnigt bevuxna med mossa. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/80 s och f/3,5

Övergivet nattkärl

Övergivet nattkärl

Övergivet nattkärl

Ödetorpet Valås ligger långt inne i de djupa skogarna i Risveden och är övergivet sedan många år. Här levde en äldre ensam kvinna tillsammans med sina hundar och katter i samklang med naturen fram till 1982. Efter det har torpet lämnats åt sitt öde. Torpet består av ett bostadshus, en jordkällare och ytterligare någon byggnad. Anders Carlsson föddes 1751 och ägde ursprungligen torpet Valås. Man förstår att mycket arbete lagts ner under åren för att underlätta odling och djurhållning då det finns flera stengärdsgårdar och öppna marker på torpet. På den söderfallna förstukvisten har någon placerat ett äldre emaljerat nattkärl. Nattkärlet har rostat sönder i nederkanten och har med största säkerhet inte använts till sitt rätta syfte på många, många år. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/5,6

Till toppen