Inlägg taggade Övergivet

Främmande föremål på Hindens rev

Främmande föremål på Hindens rev

Främmande föremål på Hindens rev

Hindens rev är ett fem kilometer långt och ungefär 25 meter brett naturreservat som sticker rakt ut i Vänern från Kållandsö. Här får naturen sköta sig själv utan mänsklig inverkan eller påverkan. Träden får ligga kvar där dom fallit och det är bara om dom faller över promenadstigen som människan ingriper. Naturen bär tydliga spår av den omkringliggande miljön. Devisen inga träd växer sig till himlen kan inte vara mer sant än här. Vinden ser effektivt till att tallar och björkar håller sig lagom höga. Växtligheten uppvisar en förvånansvärd mångfald och växterna verkar trivas fint i det karga klimatet trots sommarens intensiva torka. Ett ilandspolat och rostigt oljefat har hamnat bland dom av Vänern och inlandsisen rundpolerade stenarna. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II SIO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/6,3

Ensam sko i trädgård

Ensam sko i trädgård

Ensam sko i trädgård

Trädgården är full av blommande växter och flera vackra dekorationer. Både syren och hägg blommar och det doftar härligt. Det tar ett tag innan blicken fångar upp det lite udda föremålet i trädgården placerad nederst på en svart piedestal. En svartlackad damsko. Hur man än tittar och letar med blicken så förblir den andra skon i paret borta. Tankarna snurrar osökt varför en ensam sko placerats på detta viset och var är den andra? Vad är historien bakom denna ensamma lacksko? Är det en installation med föremål som noggrant valts ut för att passa just där? Är den någon Askungevariant där någon tappat sin ena sko på väg hem från en sen fest och vem skall i så fall hitta ägaren till skon? Svaret lär gäcka oss men det är spännande att låta tankarna och fantasin fara iväg. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/125 s och f/3,5

Stenruin vid Valsjön

Stenruin vid Valsjön

Stenruin vid Valsjön

1899 byggdes Johan Andrén från Göteborg en såg vid Valsjöns utlopp i Risveden. För att transportera stockarna ner till Anten byggde man en flottningsränna av plank från Valsjöns utlopp och utmed Valån. Man byggde också ett dämme vid sjöns utlopp för att effektivt kunna utnyttja vattnet till flottningen. Rännan hade en fallhöjd på cirka 40 meter, var cirka en meter bred och i den flottade man sågat virke till Anten. Virket transport därefter vidare på den nybyggda smalspåriga järnvägen. En uppskattning är att det flottades ungefär hundra stockar per timma. Varje arbetsdag, under sex års tid! Man kan idag se rester efter bland annat denna byggnad strax nordväst om själva sågen. Exakt vad den använts till är oklart men idag återstår några av de omsorgsfullt placerade stenarna, som idag är ymnigt bevuxna med mossa. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/80 s och f/3,5

Till toppen