Inlägg taggade Säveån

Säveån uppströms Vänga kvarn

Säveån uppströms Vänga kvarn

Säveån uppströms Vänga kvarn

Säveån är ungefär 130 kilometer lång och börjar sin färd mot utloppet i Göta älv i trakterna kring Vänga, strax norr om Borås. Vid Vänga damm förenas två flöden av ån och den fortsätter sedan förbi Vänga kvarn. Här finns en gammal kvarn och en stenskodd kanal. Vänga hembygdsförening äger Vänga kvarn och kvarnen ett levande Arbetslivsmuseum. Här finns en bygdekvarn från 1850, en stärkelsefabrik från 1890, ett hembygdsmuseum och en lanthandel. Vid Vänga kvarn porlar Säveån muntert och den kantas av lummig grönska. Under vår och sommar kan man fika i caféet i omedelbar anslutning till Säveån. Innan Säveån rinner ut i Göta älv i Göteborg har den hunnit passera flera sjöar bland annat Säven, Mjörn, Lillelången, Sävelången och Aspen. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/60 s och f/6,3

Säveån vid Vänga

Säveån vid Vänga

Säveån vid Vänga

Tittar man uppströms från den lilla ön Lycksalighetens ö i Säveån ser man kyrkan i Vänga och vattenfallet alldeles nedströms Vänga damm. Säveån flyter här från Vänga damm ner förbi Vänga kvarn och mynnar därefter ut i Säven. Vattnet forsar fram munter och här är Säveån inte mycket mer än en lite större bäck. Det är i dom här trakterna som Säveån har sin början. Vattenkraften har sedan lång tid tillbaka används för att driva kvarnen vid Vänga och för drygt hundra år sedan också en ramsåg, som låg alldeles nedströms Vänga damm. Marken ligger nästan i jämnhöjd med Säveåns vatten och på båda sidor om ån kan man ta sig en promenad. Under våren och sommaren bildas en härlig grönska längs Säveån och träden skänker en behaglig skugga under varma sommardagar. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/60 s och f/7,1

Grillparty i det våta?

Grillparty i det våta?

Grillparty i det våta?

Vid grillplatsen där Lillån rinner ut i Säveån finns det ett vackert lusthus och flera sittmöbler. Här kan man sitta och njuta av vattenlivet på Säveån. Nu är vattenståndet så högt att det inte är helt oproblematiskt att använda faciliteterna utan att bli blöt om fötterna. Här finns också en grill där det normalt går fint att grilla medhavda läckerheter men nu badar den helt med sin enda fot i vatten. Håller bara vädret upp och man tar på sig rejäla stövlar är det inget som hindrar att man grillar även om vattnet är högt i Säveån. Man bör dock vara försiktigt med att gå för långt ut från grillen, för rätt som det är hamnar man i Säveån och då blir det blött om fötterna även med höga stövlar. Fördelen under rådande omständigheter är att det knappast föreligger någon brandfara. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/3,2

Till toppen