Inlägg taggade Säveån

En dimmig dag vid piren

En dimmig dag vid piren

En dimmig dag vid piren

Dimman lägger sig allt tätare efter en dag med mycket snösmältning. Piren vid Säveåns utlopp i Mjörn sträcker sig ett par hundra meter ut längs stranden. Dimman gör att bara ungefär halva sträckan är synlig, resten försvinner in i den täta dimman. Av stranden vid Playa Mjörn syns heller inget denna dimmiga eftermiddag. Den här dagen ligger det is på den delen av Mjörn som ligger närmst piren men mildvädret har gjort att den översta isen smält till vatten. Träden längs piren syns som väldiga trådskelett nu när dom helt saknar sitt lövverk. En bit bort men utanför bilden blinkar angöringsfyren med sitt oupphörliga ljus. Piren är ett populärt vandringsstråk året runt och området längs ut på piren är ett omtyckt ställe att sitta och njuta av Mjörn under varma sommarkvällar. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/3,2

Vinterlandskap med Säveån

Vinterlandskap med Säveån

Vinterlandskap med Säveån

Säveån slingrar sig lugnt fram genom jordbrukslandskapet i Siene en vacker senvinterdag. Solen har börjat smälta bort snön och i backarna kan man här och där se det gula fjolårsgräset  genom snötäcket. Längs strandkanterna vid Säveån ligger en tunn isskorpa men i mittfåran är det så strömt att det är öppet vatten. En ensam gräsand håller precis på att lyfta från vattenytan i förgrunden och man kan se spåren på vattnet efter andens framfart på sin väg upp mot lämplig flyghöjd. Lövträden längs ån och på fälten är helt kala men om bara ett par månader kommer en skir grönska lysa från träden. Vattenståndet är relativt högt i Säveån efter den nederbördsrika hösten och vintern. När snösmältningen sätter in på allvar kommer vattennivån att höjas ytterligare. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/10

Blinkar i dimman

Blinkar i dimman

Blinkar i dimman

Vädret har varit väldigt vårligt under dagen med åtskilliga plusgrader, som gått hårt åt snön på öppna ytor. I skogen ligger dock snön i stort sett oförändrad så det krävs många fler dagar med vackert vårväder för att smälta snön i skogen. Om det var vacker väder idag så var det inte så många dagar sedan som det var en riktig tjock dimma på eftermiddagen och kvällen. Angöringsfyren längs ut på piren vid Säveåns utlopp i Mjörn hade gjort stor nytta om det hade funnits några sjöfarare ute på Mjörn. För dagen gjorde fyrens blinkningar egentligen varken till eller från för behovet fanns helt enkelt inte, trots dimman. Fyrens vänliga blinkningar uppskattades dock av alla oss som befann oss tryggt på land. Förutom fyren längs ut på piren finns det också några träd varav det i förgrunden är ett av dom. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/4,0

Till toppen