Inlägg taggade smalspår

Konduktörer i Gräfsnäs

Konduktörer i Gräfsnäs

Konduktörer i Gräfsnäs

Vid några helger under trafiksäsongen hos Anten Gräfsnäs Järnväg går det betydligt fler tåg än vanligt från Antens station. Riddarhelgen i Gräfsnäs och Museibanans dagar är två sådan tillfällen. Då går avgår det i stort sett ett tåg i timman från Anten vilket betyder att det krävs tågmöte både i Kvarnabo och Gräfsnäs. Detta i sin tur innebär att alla tre stationerna längs banan är bemannade med tågklarerare, som hanterar tågens avgångar. I Gräfsnäs möts rälsbussen och tåget som dras av det stora gröna dieselloket TP 3503 med en uppsättning vagnar under Riddarhelgen. Konduktörerna står redo för tjänstgöring med en ung medarbetare på träperrongen mellan spår ett och spår två i Gräfsnäs. Om några minuter kommer tågklareraren ge klartecken för avgång till dieselloket. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/400 s och f/4,0

Motorloket HBA2 lämnar Kvanabo

Motorloket HBA2 lämnar Kvanabo

Motorloket HBA2 lämnar Kvanabo

Trafiksäsongen är över för Anten Gräfsnäs Järnväg, AGJ, och många nöjda passagerare har passat på att åka på den gamla smalspåriga järnvägen. AGJ har lyckats bevara 12 kilometer av den gamla Västgötabanan, som ursprungligen gick mellan Göteborg och Skara. Järnvägen invigdes ursprungligen 1900 och sista tåget gick 1970. Under den varma och torra sommaren har ångloken fått vila på grund av allt för stor brandrisk från glödande kol och istället har motorloket HBA2 fått tjänstgöra på ett förtjänstfullt sätt. Loket levererades ursprungligen till Hällefors bruk 1957 och var ett industrilok. På bilden har HBA2 med vagnar precis lämnat Kvarnabo och är på väg norrut mot Gräfsnäs. Observera semaforen som står på ”fel” sida på grund av dåliga siktförhållanden. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/205 s och f/5,6

Uppehåll i Kvarnabo

Uppehåll i Kvarnabo

Uppehåll i Kvarnabo

Trafiksäsongen hos Anten Gräfsnäs Järnväg är inne i sitt mest intensiva skede med fem trafikdagar varje vecka och fyra avgångar från Antens station varje dag. Intresset för att åka på de 12 kilometrarna mellan Anten och Gräfsnäs är stort och beläggningen på tågen är fantastisk. Ångtågen stannar än i dag vid Kvarnabo för att fylla på vatten på samma sätt som tågen gjorde när järnvägen invigdes år 1900. På bilden syns förutom ångloket AGJ 24 och vattenhästen även den gamla lanthandeln i Kvarnabo, som också fungerat som telegrafstation. AGJ förfogar idag över 12 kilometer av det som en gång var den smalspåriga Västgötabanan. Västgötabanan gick ursprungligen från Göteborg till Skara men utökades efter hand genom inköp av andra banor till Gårdsjö. Här finns bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1D Mk IV ISO 800 med EF 24-70 f/2,8, 1/640 s och f/5,

Till toppen